POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov obravnava ravnanje z informacijami, ki jih podjetje
Tim plus, d.o.o. dobi od obiskovalca, ko ta obišče spletno mesto podjetja Tim
plus,d.o.o. ali ko obiskovalec upravljalcu posreduje podatke na drug način
(preko nakupa preko telefona, e-maila ali drugače).

Politika varstva osebnih podatkov velja za podjetje Tim plus, d.o.o., za
upravljalca in pogodbene izvajalce, ki dejavnsoti izvajajo za podjetje Tim
plus, d.o.o..

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov
(Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS
št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo
Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.
94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09
in 19/15) itd.).

Upravljalec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Podatki o upravljavcu:

Tim plus, d.o.o.; Trata 8a, 1235, Radomlje

Identifikacijska številka za DDV: SI 96535849

Telefon: 031 439 609

E-pošta: info@trgovinagust.si

Katere osebne podatke obdelujemo?

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov).

Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in
podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto,
na katere povezave ste kliknili).

Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga
(predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum
plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

Načini uporabe podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo:

kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja
računov za kupljeno blago);

kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev
pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za
posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev
prekličete;

kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo
e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani
brez dokončanja nakupa).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na
vaša povpraševanja;

sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene
pogodbe;

tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil);

za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih
strani;

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno
oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med upravljalcem in
kupcem, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo,
kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati
z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste
dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z
nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki
so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli
vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi
tretjim osebam (izven podjetja Tim plus, d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami
sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z
obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva
osebnih podatkov (t.i. pogodbeni izvajalci). Pogodbeni izvajalci, ki jim
posredujemo osebne podatke, so:

ponudniki storitev marketinga;

ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

ponudniki pošiljanja sms sporočil;

ponudniki programerskih in spletnih rešitev;

dostavne službe.

Pogodbeni izvajalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših
navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so,
skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih
podatkov.

Pogodbeni izvajalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav
članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška
in Liechtenstein).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete
privolitev za obdelavo in kakšne so posledicepreklica?

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

1. da od nas kadarkoli zahtevate:

potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

dostop do osebnih podatkov;

informacije o namenu obdelave;

informacije o vrsti osebnih podatkov;

informacije o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim
bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali
mednarodnih organizacijah;

predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja;

obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za
vas;

eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je
zahteva podana z elektronskim sredstvom in ne zahtevate drugače, se kopija
zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko
zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

popravek netočnih osebnih podatkov;- omejitev obdelave, kadar:

oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti
točnost osebnih podatkov;

je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto
tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke
iz člena 17. Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar
prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi
obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas
mi pri tem ovirali;

prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z
oblikovanjem profilov;

da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi,
vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22.
Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2. pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če
menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu
podatkov.

Svobodna izbira

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da
vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest, oziroma
funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični
naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na
e-naslov info@trgovinagust.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki
lahko naslovite v pisni obliki ali na katerikoli kontakt podjetja Tim plus,
d.o.o..

Posamezniki, ki se želite odjaviti od Tim plus, d.o.o. e-novic, nam to
sporočite na e-naslov info@trgovinagust.si.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki
bomo odgovorili brez odlašanja oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema vaše
zahteve.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število
obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično
beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje
privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši
podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji
stranki.

Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in
omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete
spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki
zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih
aktivnosti.

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani
ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne
strinja.

Varnost

Ponudnik si prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so
ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in
neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na
našem spletnem mestu.

Posodobljeno: 17.07.2020.