Splošni pogoji poslovanja1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva
potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in
mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino »Trgovina
Gušt« (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja Tim plus, d.o.o., ponudnik
storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Trgovec in njegov naslov: Tim plus, d.o.o., Trata 8a, 1235 Radomlje

Identifikacijska številka za DDV: SI 96535849

Matična
številka: 2010968000

Telefonska
številka: 031 439 609

E-mail
naslov: info@trgovinagust.si

Z nakupom potrošnik dovoljuje, da Trgovec shranjuje, obdeluje in uporablja
osebne podatke, posredovane ob naročilih ali na spletnem obrazcu, do preklica,
za namen ponujanja blaga, anketiranja in statistično obdelavo podatkov. Posameznik
lahko kadarkoli pisno ali na drug način zahteva, da Trgovec trajno ali začasno
preneha uporabljati njegove osebne podatke.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine,
pravice in dolžnosti obiskovalca (uporabnika) in kupca ter poslovno razmerje
med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. Vsebine
na spletni strani so za informativno in izobraževalno rabo ter niso mišljene
kot nadomestek za zdravniško posvetovanje. O uporabnosti nasvetov in predlogov
svetujemo, da se kupec posvetuje s svojim osebnim zdravnikom.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe ter številka registra
družbe);

kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s Trgovcem (naslov
elektronske pošte in telefon);

informacije o značilnostih izdelkov iz ponudbe spletne trgovine, vključno s
poprodajnimi storitvami in garancijami;

informacije o dostopnosti izdelkov iz ponudbe spletne trgovine;

način in pogoji dostave izdelkov (lokacija in rok dostave);

informacije o načinu plačila;

informacije o možnostih in načinu vračila izdelkov;

informacije o postopku za pritožbo uporabnika ter podatki Trgovca za stike z
uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminja.

3.1. Akcije in popusti

Na spletni strani lahko veljajo popusti za določene proizvode, ki veljajo
omejen čas.

3.2. Rok dobave

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je praviloma od 3 do 5 delovnih dni za
dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni
naslov dostavlja kasneje (glej točko 10).

3.3. Prevzem izdelkov

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov
prevzema izdelkov:

Po pošti - v tem primeru nakupa kupec plača poštne stroške pred odpošiljanjem
naročenega blaga. Ti stroški so odvisni od teže artikla.

Osebni prevzem v trgovini- možen je osebni prevzem v trgovini, potrebna je
identifikacija s številko naročila.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov preko
spletne trgovine:

-Plačilo s kreditno kartico preko pametnega vmesnika Stripe

-Plačilo po povzetju s strani dostavne službe

-Plačilo v trgovini

5. Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je
izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne
vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo za elektronska naročila izdelkov
preko spletne trgovine, naročil preko telefona ali preko e-maila.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene
veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

6. Postopek nakupa

6.1. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila kupec od Trgovca po elektronski pošti prejme predračun in
obvestilo, da je naročilo sprejeto.
Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom
(kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko
7.).

V primeru, da Trgovec naročila še ni odpremil, lahko kupec spremeni vsebino
naročila preko telefonske številke 031 439 609 ali elektronskega naslova  

info@trgovinagust.si.

6.2. Pomanjkanje blaga

Trgovec po prejemu naročila preveri dobavljivost naročenih izdelkov. V primeru
pomanjkanja blaga trgovec elektronsko ali telefonsko kontaktira kupca in mu
posreduje informacije o predvidenem roku dobave.

6.3. Odprema blaga

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi in odpošlje na izbrani
naslov kupca. Za odposlano blago velja politika vračila izdelkov.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki
in sicer z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z
vrnitvijo kupljenega izdelka.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Trgovec
potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa
fiksni in veljajo tako za Trgovca kot za kupca.

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu
na kontaktni elektronski naslov info@trgovinagust.si ali telefonsko številko 031
439 609 sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno
navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku
za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek,
ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca je strošek vračila
izdelkov Trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne
oddaje sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je
potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni
količini, razen če so izdelki ob prevzemu bili uničeni, pokvarjeni, izgubljeni
ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Šteje se,
da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka
oddana najkasneje v roku 14 dni od prevzema pošiljke.

Za vrnjene izdelke Trgovec kupcu najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila
o odstopu vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na
osebni oz. transakcijski račun kupca.

V primeru morebitnih napak se Trgovec zavezuje, da bo odkrite napake v
najkrajšem možnem času odpravil.

Kupec lahko Trgovca na napako opozori preko telefonske številke 031 439 609 ali
preko elektronskega sporočila na info@trgovinagust.si.

Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se Trgovec zavezuje, da
bo te poravnal najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila o
napaki.

Trgovec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno zapakira v embalažo za dostavo. Vsi
izdelki so pred pakiranjem
nepoškodovani, pregledani in v originalni embalaži.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. Za natančnejše
informacije o postopku vračila izdelkov pokličite na telefonsko številko 031
439 609

Vračilo izdelkov po zgornjih pogojih velja samo za izdelke, ki so kupljeni
preko podjetja Tim plus, d.o.o..

9. Reševanje stvarnih ali prikritih napak

Kupec mora Trgovca obvestiti in podati natančen opis napak skupaj z
reklamacijskim obrazcem na info@trgovinagust.si ali telefonsko številko 031 439
609. Kupec mora trgovcu omogočiti pregled izdelka s stvarno ali prikrito
napako. Če napaka ni sporna, Trgovec kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino
najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se Trgovec ne strinja s stvarno
napako oziroma o njej obstaja spor, mora Trgovec kupcu v roku 14 dni podati
pisni ugovor.

Trgovec bo poskrbel, da bodo vsi izdelki z naslova upravičenih reklamacij,
zamenjani oziroma bo za njih povrnjena kupnina na TRR.

Trgovec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:

da je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca,

da vrnjeno blago ni v originalni embalaži,

če Trgovec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica
nepravilnega ravnanja kupca.

10. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil kupcu v dogovorjenem roku. Pogodbeni
partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije in GLS. Trgovec si pridržuje
pravico izbrati katerokoli dostavno službo, če bo s tem naročilo izvedel
učinkoviteje.

Cena dostave znaša 4,20 € z DDV.


V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca
Trgovcu ali dostavni službi podana ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni
dolžan sprejeti in mora pošiljko zavrniti. V primeru, da je paket fizično
poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali so izdelki v
paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti
postopek reklamacije pri Pošti Slovenije, GLS ali pri Trgovcu.

11. Varnost

Trgovec uporablja tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in
shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za svojo
varnost z ustrezno programsko in
protivirusno zaščito svojih elektronskih naprav.

12. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od kupca za katerega ve ali
sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali
skrbnikov.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal
kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal
podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma
skrbnikom.

13. Politika zasebnosti

Politika zasebnosti je dostopna na podstrani naše spletne strani.

14. Odgovornost

Fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, so zgolj simbolične.
Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Pridržujemo si pravico do sprememb.

15. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima
vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v
primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se
v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 031 439 609. Pritožbo lahko
kupec odda preko elektronske pošte na naslov info@trgovinagust.si. Postopek
obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil prejem pritožbe in sporočil kupcu
predviden čas obravnave. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh
morebitne spore rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ni
dosežena, je za reševanje sporov med Trgovcem in kupcem pristojno krajevno
stvarno sodišče v Ljubljani.

Trgovec in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata
veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za Splošne pogoje poslovanja in spore med Trgovcem in kupcem velja slovensko
materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja in za pravice in obveznosti, ki niso urejena s temi Splošnimi
pogoji poslovanja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o
elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o
varstvu potrošnikov.

15.1 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi podjetje Tim plus, d.o.o. ne priznava nikakršnega
izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje
potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v
nadaljevanju: ZlsRPS).

V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko tako v skladu z
ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega
potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških
sporov (SRPS).

Tim plus, d.o.o. v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na
evropsko SRPS: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev...

Kupec se lahko odloči tudi za vložitev tožbe pri pristojnem sodišču po njegovem
stalnem prebivališču.

16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletne
trgovine, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem
spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike
spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja. Ti splošni pogoji
poslovanja so shranjeni na spletni strani Trgovca.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo
veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali
dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna
zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve
stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Kupec, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja
ne strinja, mora Trgovca informirati pisno ali po elektronski pošti zahtevati,
da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove
osebne podatke za namen neposrednega trženja. V nasprotnem primeru se šteje, da
kupec spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini.

Radomlje, dne 17.7.2020.